GABINET PRYWATNY

Moja oferta usług medycznych świadczonych w gabinecie w Skopaniu obejmuje:
– Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa, zawał serca, dławica piersiowa)
– Zaburzenia rytmu serca (m.in. migotanie przedsionków, częstoskurcze, bloki przewodnictwa)
– Niewydolność serca (niewydolność krążenia)
– Nadciśnienie tętnicze
– Zaburzenia gospodarki lipidowej (cholesterolowej)
– Wady zastawkowe serca
– Omdlenia i zasłabnięcia
– Inne choroby serca i naczyń

– Objawy: duszności, bóle w klatce piersiowej, kołatania serca
– Konsultacje kardiologiczne przed zabiegami operacyjnymi i dla innych potrzeb
– Elektrokardiogram (EKG)