Szpital

szpital

1. Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (zastępca ordynatora):

– zachowawcze leczenie chorób serca i naczyń
– wszczepianie i kontrola kardiostymulatorów (rozruszników)
– echokardiografia (usg serca) przezklatkowa i przezprzełykowa
– elektrokardiograficzne testy wysiłkowe
– 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie EKG i ciśnienie tętniczego krwi (Holter)